Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Kronisk nyresykdom ved type 2 diabetes kan ha store konsekvenser for pasienter som Petter1,2

Petters kroniske nyresykdom forverres til tross for hans velregulerte type 2 diabetes1, 2

Bilde av Jon
Petter, 62 år
 • eGFR: 42 ml/min/1,73 m²
 • Serumkalium: 4,4 mmol/l
Personlig liv
 • Historielærer i videregående skole
 • Gift, to voksne barn
 • Ivrig fotballsupporter
Helsevaner
 • Høy grad av etterlever av forskrevet medisin
 • Besøker legen regelmessig for å overvåke helsen
Taking T2D standard of care

Får standardbehandling for type 2 diabetes*

Taking the maximum tolerated dose of an ACEi or ARB

Får høyest tolerert dose av en ACE-hemmer (ACEi) eller en angiotensinreseptorblokker (ARB)

Very high albuminuria UACR: 360 mg/g

Svært høy albuminuri (u-AKR): 78 mg/mmol

Kronisk nyresykdom ved type 2 diabetes kan ha alvorlige konsekvenser for pasienter som Philip1,2

Philips kroniske nyresykdom er progredierende til tross for god håndtering av hans type 2 diabetes3,4

Bilde av Petter
Philip, 62 år
 • eGFR: 55 ml/min/1,73 m²
 • Serumkalium: 4,0 mmol/l
Personlig liv
 • IT-sjef
 • Samboer
 • Dataspillentusiast
Helsevaner
 • Høy grad av etterlevelse av forskrevet medisin
 • Besøker legen regelmessig for å overvåke helsen
Taking T2D standard of care

Får standardbehandling for type 2 diabetes*

Taking the maximum tolerated dose of an ACEi or ARB

Får høyest tolerert dose av en ACE-hemmer (ACEi) eller en angiotensinreseptorblokker (ARB)

Very high albuminuria UACR: 360 mg/g

Svært høy albuminuri (u-AKR): 36 mg/mmol

Kronisk nyresykdom ved type 2 diabetes kan ha alvorlige konsekvenser for pasienter som Kari1,2

Karis kroniske nyresykdom er progredierende, til tross for god håndtering av hennes type 2 diabetes3,4

Bilde av Kari
Kari, 62 år
 • eGFR: 50 ml/min/1,73 m²
 • Serumkalium: 4,2 mmol/l
Personlig liv
 • Språk- og kunstlærer
 • Bor sammen med ektemannen og to hunder
 • Tidligere kunsløpsmester
Helsevaner
 • Høy grad av etterlever av forskrevet medisin
 • Besøker legen regelmessig for å overvåke helsen
Taking T2D standard of care

Får standardbehandling for type 2 diabetes*

Taking the maximum tolerated dose of an ACEi or ARB

Får høyest tolerert dose av en ACE-hemmer (ACEi) eller en angiotensinreseptorblokker (ARB)

Very high albuminuria UACR: 360 mg/g

Svært høy albuminuri (u-AKR): 36 mg/mmol

Ifølge retningslinjene til KDIGO bør eGFR og u-AKR måles minst én gang i året hos pasienter med kronisk nyresykdom. Risikosammenhengen mellom eGFR- og u-AKR-kategorier ser ut til å være stort sett uavhengig av hverandre, men begge er viktige i vurderingen av en eventuell risiko for kronisk nyresykdom5

*Inkluderer ACE-hemmere, ARB-ere og antidiabetisk behandling, inkludert insulin.3

ACE = angiotensinkonverterende enzym; ARB = angiotensinreseptorblokker; CKD = kronisk nyresykdom; CV = kardiovaskulær; eGFR = estimert glomerulær filtrasjonshastighet; KDIGO = Kidney Disease Improving Global Outcomes: Forbedre globalt utfall; T2D = type 2 diabetes; u-AKR = urin-albumin-kreatinin-ratio.

Referanser:


 

Kerendia Felleskatalogtekst

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon

  Hyperkalemi har blitt observert hos pasienter behandlet med Kerendia.

  Serumkaliumnivåer og eGFR må måles på nytt hos alle pasienter 4 uker etter initiering, gjenopptak eller doseøkning av Kerendia. Deretter må serumkalium evalueres regelmessig og etter behov basert på pasientkarakteristika og serumkaliumnivåer.

  Behandling skal seponeres dersom nyresykdom i endestadiet (eGFR <15 ml/minutt/1,73 m2) utvikles.

  Kerendia skal ikke:

  • initieres hos pasienter med eGFR <25 ml/min/1,73 m2, da kliniske data er begrensede.
  • initieres hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • brukes sammen med sterke hemmere av CYP3A4 og sterke/moderate CYP3A4-induktorer.
  • brukes sammen med kaliumsparende diuretika og andre mineralokortikoidreseptorantagonister.

   

  Grapefrukt/grapefruktjuice skal ikke inntas under behandling, da disse forventes å gi økt plasmakonsentrasjon av finerenon.

  Kerendia må brukes med forsiktighet og serumkaliumnivåer må overvåkes når det tas samtidig med kaliumtilskudd og trimetoprim, eller trimetoprim/sulfametoksazol.

  Se felleskatalogteksten før forskrivning av Kerendia, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

  MA-KER-NO-0004-3