Meld en mistenkt bivirkning på et Bayer produkt

Mennesker reagerer forskjellig biologisk, med hensyn til legemidler. Dette er årsaken til at ikke alle bivirkninger på legemidler, blir avdekket under den kliniske utviklingen, selv ikke ved bruk av omfattende kliniske studier.

Det er avgjørende å fange opp disse bivirkningene for å sikre fortsatt trygg bruk av legemidler og pasientsikkerhet (sikkerhetsovervåkning). Dette gjelder alle bivirkninger, uansett hvor sjeldne de måtte være og hvor i verden de måtte komme fra.

Sikkerhetsovervåkning har for Bayer som et globalt legemiddelfirma, en sentral plass, ut over det å følge globale lovverk. Uansett om du er kunde, pasient eller helsepersonell, så er ditt bidrag viktig for at Bayer skal kunne gi så oppdatert sikkerhetsinformasjon på våre produkter som overhodet mulig.

Hvis du som pasient har mistanke om at du har opplevd en bivirkning i forbindelse med din behandling, er det viktig at du forteller dette for din lege eller annet helsepersonell, for ekempel på ditt apotek.

Rapporter en mistenkt bivirkning på et:

  Hvis du vil rapportere en mistenkt bivirkning på et av Bayers legemiddler eller medisintekniske produkter finnes flere muligheter til dette.

  Rapporter direkte til ansvarig myndighet

   

  Eller meld bivirkning direkte til oss på Bayer

  For å gi oss et best mulig utgangspunkt for å vurdere din rapport, ønsker vi at du oppgir så komplett informasjon som mulig. 

  Vi ønsker informasjon om:

  1. Bivirkninger/uønsket hendelse(beskrivelse av hva som har skjedd; hvor lenge før hendelsen hadde behandling med Bayer produktet startet; hvilke konsekvenser har bivirkningen medført for deg eller den som blitt rammet; og hvordan har han/hun det i dag)
    
  2. Mistenkt Bayer produkt (navn på produkt, styrke, dose, batch- nummer, dato da behandling startet, og evt. stoppet)
    
  3. Pasientopplysninger (initialer; alder; kjønn)
    
  4. Opplysninger om deg som rapportør ( navn, tlf nr, e-post-/adresse; om du selv er bruker og/eller helsepersonell.)
    
  5. Vennligst oppgi om du ikke vil at Bayer kontakter deg vedrørende din bivirkningsrapport.
    

  For informasjon om hvordan Bayer AS behandler dine personopplysninger, vennligst klikk her.

  Hvis du vil rapportere en mistenkt bivirkning på et av Bayers reseptfrie legemidler, kosmetikk eller kosttilskudd finnes flere muligheter til dette.

  Rapporter direkte til ansvarig myndighet

  • Direktoratet for medisinske produkter for reseptfrie legemidler.
   Da brukes fødselnummer i bivirkningsmeldingene som er en viktig forutsettning for at data skal kunne kobles sammen og deles med andre helseregistre.
  • Mattilsynet for kosmetikk kontakt.
  • Mattilsynet for kosttilskudd.
   Husk å oppgi: Navn på produkt, gjerne med bilde av produktet, navn på ingredienser/virkestoff og type bivirkning.

   

  Eller meld bivikning direkte til oss på Bayer

  For å gi oss et best mulig utgangspunkt for å vurdere din rapport, ønsker vi at du oppgir så komplett informasjon som mulig.

  Vi ønsker informasjon om:

  1. Bivirkninger/uønsket hendelse(beskrivelse av hva som har skjedd; hvor lenge før hendelsen hadde behandling med Bayer produktet startet; hvilke konsekvenser har bivirkningen medført for deg eller den som blitt rammet; og hvordan har han/hun det i dag)
    
  2. Mistenkt Bayer produkt (navn på produkt, styrke, dose, batch- nummer, dato da behandling startet, og evt. stoppet)
    
  3. Pasientopplysninger (initialer; alder; kjønn)
    
  4. Opplysninger om deg som rapportør ( navn, tlf nr, e-post-/adresse; om du selv er bruker og/eller helsepersonell.)
    
  5. Vennligst oppgi om du ikke vil at Bayer kontakter deg vedrørende din

   

  For informasjon om hvordan Bayer AS behandler dine personopplysninger, vennligst klikk her.

  Reklamasjon på et Bayer produkt

  Ved reklamasjon på et Bayer produkt, vennligst kontakt Bayers reklamasjonsavdeling

  Bayer kan ved behov kontakte deg for ytterligere opplysninger.