Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Dosering av NUBEQA®1

Her kan du finne anbefalt dose, endringer i dosering og dosering for spesielle grupper.

NUBEQA® er et legemiddel i tablettform

Den anbefalte dosen er 600 mg darolutamid (to tabletter à 300 mg) to ganger daglig, tilsvarende en total daglig dose på 1200 mg. 

  • Tablettene skal tas hele med mat
  • Medisinsk kastrasjon med gonadotropinfrigjørende hormon GnRH (LHRH)-analog skal fortsette under behandling av pasienter som ikke er kirurgisk kastrert.

 

Metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC)1

mHSPC-pasienter bør starte med NUBEQA i kombinasjon med docetaksel. Den første av 6 sykluser med docetaksel skal administreres innen 6 uker etter oppstart av NUBEQA behandling. 

Hvis pasienten glemmer å ta en dose, skal dosen tas så snart pasienten husker det før neste planlagte dose. Pasienten skal ikke ta to doser samtidig som erstatning for den glemte dosen.

Alt tag

Dosejustering1

Hvis en pasient opplever toksisitet av ≥ grad 3 eller en ikke-tolererbar bivirkning forbundet med NUBEQA, skal behandlingen avbrytes eller reduseres til 300 mg to ganger daglig til symptomene bedres. Behandlingen kan deretter gjenopptas med en dose på 600 mg to ganger daglig. Dosereduksjon som gir doser som er mindre enn 300 mg to ganger daglig anbefales ikke, fordi effekten ikke har blitt fastslått.

Spesielle grupper1

  • For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR 15–29 ml/min/1,73 m2 ) som ikke får hemodialyse, er den anbefalte startdosen 300 mg to ganger daglig
  • For pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh-klasse B og C) er den anbefalte startdosen 300 mg to ganger daglig.
     

For mer detaljert informasjon om dosejustering, glemt dose, advarsler og forsiktighetsregler og legemiddelinteraksjoner, se NUBEQA® preparatomtalen nedenfor.

eGFR, estimert glomerulær filtrasjonshastighet; PSA, prostataspesifikt antigen

Hold deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrevet og motta invitasjoner til webinarer, produktinformasjon og annen relevant informasjon fra Bayer.

Registrere deg