Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

NUBEQA® (darolutamid) er indisert for behandling av voksne menn med nmCRPC og mHSPC

NUBEQA® nå med to indikasjoner1

1. Ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom.

2. Metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling.

Alt tag

ARAMIS- og ARASENS-studiene1

Begge studiene bekrefter dokumentasjonen på henholdsvis nmCRPC og mHSPC

Hold deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrevet og motta invitasjoner til webinarer, produktinformasjon og annen relevant informasjon fra Bayer.

Registrere deg

Referenser


 

Se Nubeqa® SPC her