Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Kvinnehelse

Prevensjon for den moderne kvinnen

Langtidsvirkende prevensjon. 99% sikker1

Valg av prevensjonsmetode kan være en avgjørende faktor for å forhindre de uønskede graviditetene - spesielt hos yngre kvinner med høy fertilitet. Derfor ønsker norske helsemyndigheter at flere kvinner skal bruke langtidsvirkende prevensjon.2 For mange kvinner vil det være en god løsning, særlig for kvinner som synes det er vanskelig å huske å ta p-piller hver dag.3

Hvorfor velge KyleenaTM (19,5 mg levonorgestrel) hormonspiral?

Lav dose 9 μg LNG/dag5

Pearl Index 0,16 første år*1

Tynn innføringshylse (3,8 mm diameter) gjør innsettingen enkel og mindre smertefull enn innføringshylse med 4,8 mm diameter4

Passer de fleste kvinner i fertil alder1

Lær mer om Kyleena her

*1-års Pearl Index: 0,16 (96% CIs 0,02-0,58). 5-års Pearl Index: 0,29 (95% CIs 0,16-0,50). Feilprosenten var omtrent 0,2% etter første år. Den kumulative feilprosenten var omtrent 1,4% etter 5 år. 

Kyleena USPs
illustrasjon av spiraler

Mislykket innsetting av hormonspiral?

Som lege kan du søke om erstatning av Mirena®, Kyleena og Jaydess®▼ hormonspiral ved mislykket innsetting.

Finn søknadsskjema her
Brosjyrer fra kvinnehelse

Last ned materiell fra Kvinnehelse

Last ned brosjyrer om våre spiraler, prevensjon generelt og annen nyttig informasjon for pasientene dine.

Se brosjyrer
Ung kvinne er hos jordmor for å få satt inn en spiral

Vil du ha trening i spiralinnsetting?

Bayer tilbyr gratis trening i spiralinnsetting. Trening blir utført på dine pasienter av helsepersonell med erfaring i spiralinnsetting.

Les mer og bestill

Vi holder deg oppdatert

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?

Registrer deg nå

nyhetsbrev illustrasjon

Følg oss på Facebook

Velg riktig gruppe og følg oss for nyheter og informasjon

illustrasjons prevensjonsmetoder

Hvilken prevensjonsmetode skal hun velge?

KyleenaTM 5-årig hormonspiral

Kyleena er langtidsvirkende prevensjon til fertile kvinner i alle aldre. Hormonspiralen har en lav hormondose.1 Den benytter markedets minste T-hoveddel og den smaleste innføringshylsen.4

Referanseliste

Før innlegget settes inn skal kvinnen informeres om nytte og risiko ved bruk av Kyleena, inkludert tegn og symptomer på perforasjon og risikoen for ektopisk graviditet.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: Svært vanlige (≥ 1/10): Smerter i abdomen/øvre genitalier, akne/seboré, hodepine, blødningsforstyrrelser inkludert økt og redusert menstruasjonsblødning, sporblødninger, sjeldne blødninger og amenoré. Cyste på eggstokkene, vulvovaginitt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Kvalme, alopesi, infeksjon i øvre genitalier, dysmenoré, brystsmerter/ ubehag, utstøting av innlegg (helt/delvis), utflod fra skjeden, migrene, nedstemthet/depresjon. Kontraindikasjoner (utvalg): Post partum endometritt eller infeksjon etter abort i løpet av de 3 siste månedene. Akutt eller tilbakevendende bekkeninfeksjon.

Før forskrivning av Kyleena, vennligst se fullstendig preparatomtale for kontraindikasjoner, administrering og forsiktighetsregler.