Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Bestill gratis trening i spiralinnsetting

Flere jordmødre og helsesykepleiere uttrykker usikkerhet rundt spiralinnsetting. Bayer AS ønsker å bidra til praksistreningen for selvstendig administrering av langtidsvirkende prevensjon (LARC), med fokus på spiral.

Ung kvinne går til legen for å få satt inn en spiral

Trening i spiralinnsetting blir utført av helsepersonell med erfaring i spiralinnsetting

 

Bayer tilbyr gratis trening i spiralinnsetting

Vi har aksept fra Helsedirektoratet til å engasjere helsepersonell med erfaring i spiralinnsetting. De kan bidra med praktisk opplæring og innsetting på dine pasienter på din arbeidsplass for å øke din kompetanse. Dette er et gratis tilbud og innebærer ingen forpliktelser til å benytte Bayers produkter. Etter treningen er målet at du eller dere skal kunne lære opp kollegaer.

  • Du/dere må selv sørge for 5-6 pasienter som vil sette inn spiral under treningen.
  • Beregn én klokketime per pasient.
  • Tilrettelagte lokaler med nødvendig utstyr som gyn-stol etc. må være på plass.

 

Vi har annet treningsmateriell og demostrasjonsutstyr, kontakt oss på medinfo.scand@bayer.com for mer informasjon.

Bestill trening i spiralinnsetting

Dersom dere ønsker praktisk trening i spiralinnsetting på deres arbeidsplass eller om dere ønsker mer informasjon, fyll ut skjemaet.

Så snart vi mottar ferdig utfylt henvendelse, vil en Bayer representant ta kontakt for nærmere avtale. Før selve innsettingsdagen vil du/dere kontaktes av jordmor som vil gjennomføre treningen.


 

illustrasjons prevensjonsmetoder

Hvilken prevensjonsmetode skal hun velge?