Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Instruksjonsvideoer:

Bayer EvoInserter til bruk ved innsetting av hormonspiral. Varighet: 2:37 min.

Se film

Forberedelser til innsetting av hormonspiral. Varighet: 6:27 min.

Se film

Veiledning i innsetting av hormonspiral. Varighet: 3:50 min.

Se film

Uttak av hormonspiral.
Varighet: 2:51 min.

Se film

Instruksjon om innføring og uttak av KyleenaTM

Riktig innsetting av Kyleena hormonspiral

­Bayers innførings­system har færre klargjøringstrinn enn andre innføringssystem: trådene er plassert på innsiden av innføringssystemets håndtak.

Viktig informasjon:

Disse animasjonsvideoene skal bare brukes som ytterligere informasjon.

For fullstendige instruksjoner om innføring, se produktinformasjonen (forskrivningsinformasjon eller preparatomtalen).

Se Kyleena SmPC på Felleskatalogen her.

Kyleena innforingsanordning

Énhånds innføring med Bayer-innføringssystem

Det integrerte innføringssystemet gjør det mulig for deg som lege, jordmor eller helsesykepleier å klargjøre innlegget med én hånd. Innføringshylsens diameter er 3,8 mm

Kyleena er allerede forhåndslastet i riktig horisontal stilling for innføring

Trådene er låst i innføringssystemets håndtak for å unngå utilsiktet vikling

Innføringssystemet har ergonomisk formet glideknapp og håndtak

Før innsetting av Kyleena

  1. Undersøk pasienten for å fastsette størrelse og posisjon av uterus for å avdekke eventuelle tegn på akutte genitale infeksjoner eller andre kontraindikasjoner for innføring av Kyleena samt for å utelukke graviditet.
     
  2. Før inn et spekulum slik at cervix er synlig, og rengjør deretter cervix og vagina grundig med en egnet antiseptisk oppløsning.
     
  3. Ved behov benyttes hjelp fra en assistent.
     
  4. Ta tak i fremre del av cervix med et tenaculum eller en annen tang for å stabilisere uterus. Ved retrovertert uterus, kan det være mer hensiktmessig å ta tak i bakre del av cervix. Ved å trekke forsiktig i tangen kan cervikalkanalen gjøres rett. Tangen bør holdes i samme posisjon og et forsiktig drag i cervix bør opprettholdes under hele innføringsprosedyren.

 

5. Før inn en uterinsonde i cervikalkanalen til fundus for å måle dybden og for å bekrefte livmorhulens retning, samt å utelukke eventuelle tegn på intrauterine misdannelser (f.eks. septum, submukøse myomer) eller et intrauterint prevensjonsmiddel som er satt inn tidligere og som ikke er tatt ut. Dersom innføringen er vanskelig, bør dilatasjon av kanalen vurderes. Hvis cervixdilatasjon er nødvendig, bør bruk av analgetika og/eller paracervikalblokk vurderes.

8 trinn for riktig plassering av Kyleena

Kyleena føres inn i livmorhulen innen 7 dager etter 1. menstruasjonsdag

Kyleena kan også føres inn umiddelbart etter abort i 1. trimester

Ta ut eller bytte av Kyleena i noen få enkle trinn

Se hvordan du tar ut Kyleena

Kyleena tas ut ved å trekke forsiktig i trådene med en tang.

Hvis trådene ikke er synlige og systemet viser seg å være i livmorhulen ved bruk av ultralyd, kan den tas ut ved bruk av en smal tang.

Det kan være nødvendig med dilatasjon av cervikalkanalen eller kirurgisk inngrep.

3 trinn for riktig uttak av Kyleena

Hormonspiralen skal tas ut innen utgangen av det femte året

Hvis kvinnen ønsker å bruke den samme metoden, kan ny hormonspiral føres inn umiddelbart etter uttak.

Hvis graviditet ikke er ønskelig, skal uttak utføres innen 7 dager etter første menstruasjonsdag, gitt at kvinnen fremdeles har en regelmessig menstruasjonssyklus.

Hvis hormonspiralen tas ut på et annet tidspunkt i løpet av syklusen, eller hvis kvinnen ikke har en regelmessig menstruasjonssyklus og kvinnen har hatt samleie den siste uken, kan hun være gravid.

For å sikre kontinuerlig prevensjon bør en ny hormonspiral føres umiddelbart inn, eller en annen prevensjonsmetode bør igangsettes.

Før innlegget settes inn skal kvinnen informeres om nytte og risiko ved bruk av Kyleena, inkludert tegn og symptomer på perforasjon og risikoen for ektopisk graviditet.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: Svært vanlige (≥ 1/10): Smerter i abdomen/øvre genitalier, akne/seboré, hodepine, blødningsforstyrrelser inkludert økt og redusert menstruasjonsblødning, sporblødninger, sjeldne blødninger og amenoré. Cyste på eggstokkene, vulvovaginitt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Kvalme, alopesi, infeksjon i øvre genitalier, dysmenoré, brystsmerter/ ubehag, utstøting av innlegg (helt/delvis), utflod fra skjeden, migrene, nedstemthet/depresjon. Kontraindikasjoner (utvalg): Post partum endometritt eller infeksjon etter abort i løpet av de 3 siste månedene. Akutt eller tilbakevendende bekkeninfeksjon.

Før forskrivning av Kyleena, vennligst se fullstendig preparatomtale for kontraindikasjoner, administrering og forsiktighetsregler.