Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

KyleenaTM (levonorgestrel) 5-årig hormonspiral er langtidsvirkende prevensjon til fertile kvinner i alle aldre, uavhengig om de har født barn eller ikke1

Alt tag

Mange kvinner foretrekker en lav hormondose2

Kyleena inneholder bare gestagen, levonorgestrel (LNG)3

Kyleena frigir 9 mikrogram LNG i døgnet i gjennomsnitt over 5 år4

Hormonkapselen inneholder totalt 19,5 milligram levonorgestrel og spiralen kan sitte inne opptil 5 år5

Finn ut om Kyleena kan være riktig valg

Hvordan virker
Kyleena?6

Slimet i livmorhalsen blir tykt og vanskeliggjør spermienes passasje

Undertrykker endometrieslimhinnen slik at den blir tynn og ufruktbar

Spiralen skaper et fiendtlig miljø og spermienes evne til bevegelse og befruktning forhindres

Finn fakta om Kyleena her

Kyleena på 1 minutt og 40 sekund

Kyleena er en 5-årig hormonspiral som er  en videreutvikling av Bayers tidligere hormonspiraler. Den har en tynn innføringshylse (3,8 mm diameter) som gjør innsettingen enkel  og mindre smertefull enn innføringshylse med  4,8 mm diameter7.

Kyleena gir høy preventiv effekt uten daglige påminnelser6

Én Kyleena hormonspiral kan erstatte 1826 daglige p-piller en kvinne må ta i løpet av 5 år

Pearl Index 0,16 første år*6

Hvordan blir blødningene påvirket av Kyleena?

Kyleena gir forandringer i blødningsmønsteret og over tid øker frekvensen av amenoré og sjeldne blødninger.8

Ovariefunksjonen forblir normal og østradiolnivåene opprettholdes. Selv når brukeren har amenoré1

Kyleena påvirker ikke fremtidig fertilitet eller amming

Etter uttak går kvinnens fertilitet tilbake til det normale9

Morsmelk påvirkes ikke kvantitativt eller kvalitativt9

Finn fakta om Kyleena her

Kyleena-eske

Kyleena er en 5-årig hormonspiral som er en videreutvikling av Bayers tidligere hormonspiraler

Kyleena har en tynn innføringshylse (3,8 mm diameter) som gjør innsettingen enkel og mindre smertefull* enn innføringshylse med 4,8 mm diameter7

Cervikalkanalen er i alminnelighet trangere hos kvinner som ikke har født barn, men også kvinner som har født barn kan ha en trang cervikalkanal. Derfor kan en hormonspiral som Kyleena, med et mindre plastskjelett som settes inn med en tynnere innføringshylse, passe bedre for kvinner med en trang cervikalkanal10, f.eks nullipara.

 • Innføring er forbundet med kun «moderate» smerter hos fem av seks kvinner som ikke har født11
 • Innsetting ble ansett som «enkel» i åtte av ti kvinner som både hadde født og ikke hadde født i fase 3-studien12.

Finn Instruksjon om innføring og uttak av Kyleena her

Kyleena forklart
Kyleena innføringshylse

 

*n=738, P<0,001 LNG-IUS12 vs Mirena; P<0,01 LNG-IUS16 vs Mirena

Bilde av kyleena satt inn i livmoren

Kyleena virker i hovedsak lokalt

Kyleena inneholder bare gestagen, levonorgestrel (LNG)3. Kyleena frigir 9 mikrogram LNG i døgnet i gjennomsnitt over 5 år4. Hormonkapselen inneholder totalt 19,5 milligram levonorgestrel og spiralen kan sitte inne opptil 5 år5.

 • Levonorgestrel gjør slimhinnen tynnere6
 • Sæden forhindres i å trenge inn i livmoren pga. fortykket sekret (slimpropp) i livmorhalsen6
 • Hemmer sædcellenes bevegelse og overlevelse i livmoren og forhindrer befruktning6
 • Liten/-ingen påvirkning på ovulasjonen6


Kyleena påvirker ikke fremtidig fertilitet9

Referanseliste

 • Kyleena SPC 05.2024 avsnitt 5.1 Return to content
 • Mansour D. International survey to assess women’s attitudes regarding choice of daily versus nondaily female hormonal contraception. International Journal of Women’s Health 2014:6, 367–375 Return to content
 • Kyleena SPC 05.2024 avsnitt 2 Return to content
 • Kyleena SPC 05.2024 avsnitt 5.2. Return to content
 • Kyleena SPC 05.2024 avsnitt 4.1 Return to content
 • Kyleena SPC 05.2024 avsnitt 5.1 Return to content
 • Gemzell-Danielsson K, Schellschmidt I, Apter D, A randomized, phase II study describing the efficacy, bleeding profile, and safety of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive systems and Mirena. Fertil Steril 2012;97:616-22 Return to content
 • Kyleena SPC 05.2024 avsnitt 4.8 Return to content
 • Kyleena SPC 05.2024 avsnitt 4.6 Return to content
 • Nelson A, Apter D, Hauck B, et al. Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems. Obstet Gynecol 2013;122:1205–13 Return to content
 • Gemzell-Danielsson K, Apter D, Hauck B, et al. The Effect of Age, Parity and Body Mass Index on the Efficacy, Safety, Placement and User Satisfaction Associated With Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems: Subgroup Analyses of Data From a Phase III Trial. PLOS ONE DOI:10.1371/journal.pone.0135309 September 17, 2015. Return to content
 • Nelson A, Apter D, Hauck B, et al. Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems. Obstet Gynecol 2013;122:1205–13. Return to content

Før innlegget settes inn skal kvinnen informeres om nytte og risiko ved bruk av Kyleena, inkludert tegn og symptomer på perforasjon og risikoen for ektopisk graviditet.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: Svært vanlige (≥ 1/10): Smerter i abdomen/øvre genitalier, akne/seboré, hodepine, blødningsforstyrrelser inkludert økt og redusert menstruasjonsblødning, sporblødninger, sjeldne blødninger og amenoré. Cyste på eggstokkene, vulvovaginitt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Kvalme, alopesi, infeksjon i øvre genitalier, dysmenoré, brystsmerter/ ubehag, utstøting av innlegg (helt/delvis), utflod fra skjeden, migrene, nedstemthet/depresjon. Kontraindikasjoner (utvalg): Post partum endometritt eller infeksjon etter abort i løpet av de 3 siste månedene. Akutt eller tilbakevendende bekkeninfeksjon.

Før forskrivning av Kyleena, vennligst se fullstendig preparatomtale for kontraindikasjoner, administrering og forsiktighetsregler.