Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Søk om erstatning av Bayer hormonspiral ved mislykket innsetting

 

Med aksept fra helsemyndighetene kan Bayer AS erstatte mislykkede innsettinger av hormonspiral for at pasienten skal få en mest mulig hensiktsmessig behandling.

Søk erstatning

Hvem kan søke om erstatning av Mirena®, Kyleena og Jaydess®▼ hormonspiral?

Helsepersonell med forskrivningsrett kan søke om erstatningsprodukt ved mislykket innsetting av hormonspiral dersom kvinnen ønsker å gjøre et nytt forsøk.

 

Hva er mislykket innsetting av hormonspiral?

Med mislykket innsetting menes at prosedyren ikke er fullført på grunn av at:

  • hormonspiralen er blitt usteril ved et uhell og kan derfor ikke settes inn
  • det er anatomiske forhold hos kvinnen som har vanskeliggjort innsettingen

 

Ved mistanke om produktfeil, vennligst kontakt Bayer på reklamationer@bayer.com. Ved produktfeil skjer utlevering av ny hormonspiral fra apotek etter gjeldende reklamasjonsregler.

 

Når er innsettingsprosedyren fullført?

Innsettingsprosedyren anses som fullført når trådene er kuttet. Det gis ikke erstatningsprodukt hvis hormonspiralen er utstøtt.

 

Hvordan gis erstatning?

Erstatning gis ikke i form av kontanter, men med ny hormonspiral dersom kvinnen ønsker å gjøre et nytt forsøk.

 

Hvordan søke om erstatning?

For å søke om erstatningsprodukt må du logge inn med HelseID og fylle ut skjemaet. Logg inn for å søke erstatning.

Merk: Du må oppgi Lot/Batch-nummer (oppgitt på utsiden av spiralesken) for å søke om erstatning

 

Skal den brukte spiralen returneres?

Brukte hormonspiraler skal ikke sendes til Bayer AS. Disse må destrueres forsvarlig.

 

Hva er leveringstiden?

Leveringstiden kan ta mellom 8-20 dager hvis søknaden om erstatningsprodukt blir godkjent.

Erstatningsspiralen blir sendt til postadressen på ditt arbeidssted.

Dersom din arbeidsplass benytter postboks, er det denne informasjonen som skal fylles inn.

Merk at returer grunnet feil postadresse ikke blir erstattet. 

 

Spørsmål til erstatningsprosessen?

For spørsmål til erstatningsprosessen, vennligst kontakt Medisinsk informasjon.

 

Søk erstatning