Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Xarelto® (rivaroksaban)

Xarelto tilhører en gruppe legemidler som kalles antitrombotiske midler. Det virker ved å blokkere en blodkoagulasjonsfaktor (faktor Xa) og minsker dermed blodets tendens til å levre seg.

Med Xarelto kan du behande flere ulike sykdommer, med ulik patofysiologi.

I den kliniske hverdagen møter helsepersonell flere pasienter som kan komme til å utvikle ulike arterielle og venøse tilstander som krever behandling.

Med Xarelto er det mulig å tilby pasienter behandling med samme legemiddel, men med ulike doseringer avhengig av tilstanden.

Xarelto har følgende indikasjoner:

Forebygging av hjerneslag med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF)

Xarelto® er indisert for å forebygge hjerneslag hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF)  og én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.1
 

Les mer

Behandling av LE/DVT og forebygging av tilbakevendende VTE

Xarelto® er indisert for behandling av lungeemboli (LE), dyp venetrombose (DVT), profylakse før hofte/kneoperasjon hos voksne og forebygging av tilbakefall av venøs tremboemboli (VTE) hos voksne og barn.1

 

Les mer

Forebygging av aterotrombotiske hendelser hos PAD pasienter

Xarelto® er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med symptomatisk perifer arteriesykdom (PAD) og høy risiko for iskemiske hendelser.1

 

Les mer

Forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med CAD

Xarelto® er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med koronar arteriesykdom (CAD) og høy risiko for iskemiske hendelser.1

 

Les mer

Podcast | Årene går

Årene går er en podcastserie fra Bayer beregnet på helsepersonell. I denne serien vil vi diskutere og utforske hjerte-og karsykdommer.

I hver episode inviterer vi med ledende spesialister innen de forskjellige fagområdene.

Lytt her