Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

▼Xofigo® - den første og eneste målrettede alfaterapien

10 års erfaring innen mCRPC1

Xofigo® - den første og eneste målrettede alfaterapien

10 års erfaring innen mCRPC1

Xofigo® (radium 223) er indisert for

 • Monoterapi eller behandling i kombinasjon med gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) analog av voksne med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) med symptomgivende benmetastaser og ingen kjente viscerale metastaser ved sykdomsprogresjon etter minst 2 tidligere linjer med systemisk behandling av mCRPC (annet enn GnRH analoger), eller
 • når annen tilgjengelig systemisk mCRPC behandling er uegnet.1

ALSYMPCA-studien dokumenterer Xofigos® effekt

ALSYMPCA-studien støtter og bekrefter at tidlig behandling med Xofigo hos pasienter med mCRPC er fordelaktig før viscerale metastaser utvikles:1-2

Forlenget total overlevelse

 • 30 % reduksjon i risiko for død vs placebo1,2


3,6 måneder forlenget overlevelse med Xofigo (HR = 0.70; 95% CI, 0.58-0.83; P<0.001)

Godt tolerert sikkerhetsprofil

 • Grad 3-4 bivirkninger er sammenlignbare med placebo2
 • Kjemoterapi etter Xofigo-behandling ble godt tolerert sammenlignet med kjemoterapi etter placebo-behandling.4


Se de vanligste bivirkninger og forsiktighetsregler i Felleskatalogen.

Bremser reduksjon i livskvalitet under behandling

 • FACT-P total skår: -3,880 vs -7,651, p = 0,0062

Anbefalt behandlingsvindu med Xofigo®

Xofigo® er et behandlingsalternativ for voksne pasienter med kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomgivende benmetastaser og ingen viscerale metastaser.

Ved progresjon av benmetastaser er det avgjørende å vurdere Xofigo® før viscerale metastaser utvikles.1 Se anbefalt behandlingsvindu:

Alt tag

Dosering av Xofigo®

Xofigo® gis som 1-minutts injeksjon én gang hver 4. uke i 6 måneder1

Alt tag

Xofigos virkningsmekanisme

11-05-23 Bayer AS

Xofigo er et terapeutisk alfapartikkelemitterende legemiddel.

Referanser

 • Xofigo® SPC 09/2023 Return to content
 • Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha emitter radium- 223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 2013;369(3):213-223 Return to content
 • Nilsson S, Cislo P, Sartor 0, et al. Patient-reported quality-of-life analysis of radium-223 dichloride from the phase Ill ALSYMPCA study. Ann Onco/.2016;27(5):868-874. Return to content
 • Smith MR, Hussain M, Saad F. et al. Darolutamide and Survival in Metastatic, Hormone-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med 2022; 386:1132-1142. DOI: 10.1056/NEJMoa2119115. Return to content
 • Sartor, Oliver et al. Chemotherapy following radium-223 dichloride treatment in ALSYMPCA. The Prostate vol. 76,10 (2016);905-16. Return to content
 • Kirby M, Hirst C, Crawford ED et al. IntJ Clin Pract 2011;65:1180–1192. Return to content

Se Xofigo® SPC her