Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Alt tag

Nå med dokumentasjon for de minste

Xarelto er den første orale faktor Xa hemmer godkjent for behandling og forebygging av tilbakevendende VTE hos barn og unge under 18 år.

Xarelto er nå godkjent for behanding og forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos barn og unge under 18 år, inkludert kateterrelatert trombose, cerebral vene- og sinustrombose, etter minst 5 dager med innledende parenteral behandling med antikoagulanter1. Godkjenningen er basert på data fra et omfattende klinisk studieprogram, inkludert fase III-studien EINSTEIN-Junior, som inkluderte 500 nyfødte og barn opptil 18 år, med akutt VTE. Studien viste en numerisk lavere forekomst av tilbakevendende VTE og en reduksjon av trombemasse sammenlignet med dem som ble behandlet med standardterapi (HR = 0.4, 95% CI 0.11–1.41, p=ns)2. Det var ingen signifikant forskjell i alvorlige eller ikke-alvorlige klinisk relevante blødninger (HR = 1.58, 95% CI 0.51–6.27, p=ns)2.

Xarelto til barn og unge med VTE gir mulighet for å forenkle behandlingen både for barnet, omsorgspersonen og behandlende lege sammenliknet med den behandlingen som har vært tilgjengelig frem til idag. Det er verdifullt, ikke minst med tanke på at disse barna ofte allerede er rammet av andre kompliserte tilstander som påvirker deres tilværelse.

Alt tag

Flest indikasjoner blant NOAKene2

I tillegg til å være eneste faktor Xa hemmer med indikasjon for barn og unge med VTE, er Xarelto også den eneste NOAK godkjent for forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med koronar arteriesykdom eller symptomatisk perifer arteriesykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser. Xarelto er også godkjent for:

 • Forebygging av slag og systemisk emboli hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer
 • Behandling av dyp venetrombose (DVT), lungeemboli (LE) og forebygging av tilbakefall
 • Forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne pasienter som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi

Uthevet sikkerhetsinformasjon:

 • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
 • Behandling initieres etter minst 5 dager med innledende parenteral behandling med antikoagulanter.
 • Vekt 30-50 kg: 15 mg 1 gang daglig, som er maks. daglig dose. Vekt >50 kg: 20 mg 1 gang daglig, som er maks. daglig dose. 
 • For å sikre at terapeutisk dose opprettholdes bør barnets vekt overvåkes, og dosen vurderes regelmessig.
 • Dosejusteringer skal kun skje basert på endringer i kroppsvekt. Behandling bør fortsette i ≥3 måneder og kan forlenges i <12 måneder når det er klinisk nødvendig.
 • Nytte-/risikoforholdet ved fortsatt behandling etter 3 måneder bør vurderes på individuell basis og ta hensyn til risiko for tilbakevendende trombose vs. potensiell blødningsrisiko.
 • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger
   

Ønsker du å motta faglige oppdateringer fra Bayer?

Referanser:
1. Xarelto® (rivaroksaban ) preparatomtale, avsnitt 4.1, oppdatert 01 /2021.
2. Male C, Lensing AWA, Palumbo JS et al. Rivaroxaban compared with standard anticoagulants for the treatment of acute venous thromboembolism in children: a randomised, controlled, phase 3 trial. lancet haematol 2020;7:e18-e27

Ønsker du å vite mer?

Alt tag

Alexander Oen

Key Account Manager

Mobil: 406 14 411

alexander.oen@bayer.com

Alt tag

Thomas Jebsen

Key Account Manager

Mobil: 992 30 093

thomas.jebsen@bayer.com