Personvernerklæring ved medisinske spørsmål

Bayer AS, Drammensveien 288, 0283 Oslo, Norge (heretter "oss", "våre" og "vi"), vil i egenskap av databehandler for behandling av dine personopplysninger, gi deg informasjon om behandlingen av dine personlige data i forbindelse med medisinske spørsmål.

Vi vil behandle følgende personopplysninger for å håndtere det medisinske spørsmålet ditt og gi et svar:

  • Kontaktinformasjon (f.eks. navn, adresse, telefon / faks / mobiltelefon / e-post / annen online kontaktinformasjon)
  • Demografiske data (f.eks. alder / aldersgruppe, fødselsdato, kjønn)

 

Hvis spørsmålet ditt inneholder informasjon som er klassifisert som sensitive personopplysninger, kan vi også behandle informasjon som f.eks

  • informasjon om helsestatusen din,
  • din religiøse tro,
  • ditt sexliv / seksuell legning eller
  • din etnisitet.

 

Et eksempel på dette er et spørsmål om et Bayer-produkt ville være egnet for et kosher kosthold.

Tilgang til dine personlige opplysninger er begrenset til Bayer AG og dets konsernenheter som er involvert i håndtering og besvarelse av spørsmålet ditt og til tredjeparts kundesentre. Disse enhetene kan operere i andre land enn hjemlandet ditt.

Hvis spørsmålet du stiller inneholder en bivirkning, spesielle omstendigheter eller produkttekniske klager, eller hvis det er et ikke-medisinsk spørsmål, sender vi forespørselen din som inneholder dine personlige data til den relevante avdelingen for videre behandling. For dette formålet overfører vi ditt navn, kontaktinformasjon og all informasjon du har gitt oss, inkludert informasjon om bestemte kategorier av personopplysninger hvis dette er gitt.

For behandling av dine personopplysninger vil vi til en viss grad bruke spesialiserte servicekontraktører som fungerer som våre databehandlere, inkludert telefonsenteroperatører. Slike serviceentreprenører velges nøye og overvåkes jevnlig av oss. De vil kun behandle personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner og basert på passende databehandlingsavtaler.

Dine personopplysninger kan overføres til andre land enn hjemlandet ditt. Slike land kan ha et annet databeskyttelsesnivå enn hjemlandet ditt. Dette kan omfatte land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som EU -kommisjonen ikke har bestemt seg for å sikre et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. I slike tilfeller bruker vi standard databeskyttelsesklausuler vedtatt av EU -kommisjonen som passende sikkerhetstiltak. Du kan få en kopi av dem ved å kontakte vår personvernrådgiver ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger, inkludert dine sensitive personopplysninger, er å overholde den juridiske plikten til å rapportere bivirkninger, spesielle omstendigheter eller produkttekniske klager (se artikkel 6 (1) (c) i personvernforordningen) ). I tillegg er det i vår legitime interesse å behandle dine personopplysninger for å svare på forespørselen din og for dokumentasjon og journalføring. Hvis forespørselen din inneholder informasjon om bivirkninger eller er en produktteknisk klage, er vi juridisk forpliktet til å behandle den respektive informasjonen, inkludert å dele informasjonen med den ansvarlige innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Vi beholder dine personlige opplysninger etter å ha besvart spørsmålet ditt for dokumentasjon og journalføring og følge juridiske krav. Personopplysninger knyttet til forespørsler om medisinsk informasjon (som behandles i sin helhet av personalet fra medisinsk informasjon, uten bivirkninger, produkttekniske klager eller behovet for videresending til en annen avdeling for håndtering) vil bli anonymisert etter ett år, med mindre annet er gitt av lov (f. eks i forbindelse med en negativ hendelse). Henvendelser som inneholder bivirkninger eller produkttekniske klager, beholdes for å oppfylle forskriftskrav. Informasjon gitt til andre avdelinger lagres for behandling av forespørselen din.

Du har rett til å be om informasjon fra oss om dine personopplysninger, tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling av dine personopplysninger eller å protestere mot behandling og retten til dataportabilitet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du måtte ha gitt uten å påvirke lovligheten av behandlingen før du trekker deg tilbake.

For spørsmål du måtte ha angående databeskyttelse eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst bruk følgende kontaktskjema for å kontakte vår personvernrådgiver.