Personvern Social Media

Denne sosiale mediekanalen på Facebook plattformen (heretter kalt «Sosiale mediekanalen») er levert av Bayer AS (heretter kalt «oss» eller «vi»). For mer informasjon om leverandøren av Sosiale mediekanalen, les vår imprint.

A. Behandling av personopplysninger

Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger når du bruker vår Sosiale mediekanal. Med mindre annet er nevnt i kapitlene nedenfor, er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger at slik behandling er nødvendig for å kunne gi deg unksjonaliteten du ber om på vår Sosiale mediekanal (personvernforordningen art. 6 (1) (b)).

I. Bruk av vår Sosiale mediekanal

1. Bruk av kommentar-, meldings- eller chattefunksjoner

Du kan kontakte oss direkte via kommentar-, meldings- eller chattefunksjonene i vår Sosiale mediekanal. Informasjonen du gir til oss i slike sammenhenger vil kun behandles med det formål å svare på dine henvendelser med mindre det er angitt andre formål i denne personvernerklæringen.

2. Informasjon om bivirkninger og kvalitetsklager

Denne Sosiale mediekanalen er ikke ment for eller utviklet med tanke på kommunikasjon om uønskede bivirkninger, mangel på terapeutisk effekt, feilmedisinering, gråmarkedsprodukter/falsk medisin, feil eller off-label bruk, kvalitetsklager og/eller andre spørsmål om påliteligheten eller kvaliteten til Bayer-produkter. Hvis du ønsker å rapportere bivirkninger eller klage på kvaliteten, kan du ta kontakt med helsepersonell (f.eks. lege eller apoteker), lokale helsemyndigheter, eller gå til vårt nettsted for å varsle om uønskede bivirkninger.

Hvis du varsler oss om uønskede bivirkninger eller andre problemer med sikkerheten eller kvaliteten til Bayer-produkter, er vi pålagt å svare på din henvendelse i samsvar med gjeldende lovgivning, og kan ta kontakt med deg for avklaring. Vi må også varsle helsemyndighetene om problemene du innrapporterer til oss. I slike tilfeller kan din informasjon videresendes i pseudonymisert form, dvs., at informasjonen ikke kan identifisere deg direkte. Vi kan også videresende slik pseudonymisert informasjon til andre selskaper i vårt konsern og til samarbeidspartnere hvis disse også er forpliktet til å varsle sine respektive helsemyndigheter.

3. Bruk av Liker-knapp

Alle som klikker på «Liker»-knappen i vår Sosiale mediekanal, sender informasjon til plattformleverandøren som igjen sender oss samlet informasjon om brukernes gjennomsnittsalder, bosted, kjønn, språk og aktivitet. Vi mottar aldri individuell informasjon som kan identifisere brukerne. For mer informasjon om opplysningene plattformleverandøren samler inn, les (D) personvernerklæringen til plattformleverandøren nedenfor.

II. Administrasjonsverktøy for sosiale medier

Vi bruker administrasjonsverktøy for sosiale medier til å administrere vår konto og innholdet vi deler på vår Sosiale mediekanal, samt våre besøkendes interaksjon med oss (personvernforordningen art. 6(1) (f)). For slike formål vil din interaksjon med vår Sosiale mediekanal (f.eks. kommentarer, «likes», innlegg, meldinger) overføres og lagres i vårt administrasjonsverktøy for sosiale medier. Administrasjonsverktøyet for sosiale medier lar oss analysere den samlede interesse fra besøkende i vår Sosiale mediekanal, blant annet for å

  • definere de mest aktive brukerne,
  • definere oppfatninger/meninger via automatiserte og manuelle vurderinger,
  • identifisere og profilere personer som støtter varemerket og viktige påvirkere,
  • filtrere meldinger for å identifisere og slette søppelpost.

 

Vi lagrer din interaksjon med oss så lenge du jevnlig interagerer med oss. Vi sletter din interaksjon hvis du ikke har vist interesse for oss på to (2) år.

III. Behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS-området

Dine personopplysninger vil også delvis behandles i land utenfor EU eller EØS-området som vanligvis har et lavere datavernnivå enn europeiske land. I slike tilfeller vil vi sørge for at dine personopplysninger blir tilstrekkelig beskyttet gjennom spesifikke avtaler med våre partnere (kopi er tilgjengelig på forespørsel), eller vi vil be om ditt samtykke til slik behandling.

B. Informasjon om dine rettigheter

Følgende rettigheter er tilgjengelig for deg i henhold til gjeldende personvernlovgivning:

  • rett til informasjon om dine personopplysninger som oppbevares av oss,
  • rett til å be om korrigering, sletting eller begrenset behandling av dine personopplysninger,
  • rett til å protestere mot behandling av peronopplysninger som har grunnlag i vår berettigede interesse, allmenhetens interesse eller profilering, med mindre vi kan bevise at tvingende berettigede grunner for behandlingen går foran enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller der slik behandling skjer for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare av rettskrav,
  • rett til dataportabilitet,
  • rett til å klage til Datatilsynet.

 

Du kan trekke tilbake ditt samtykke om innhenting, behandling og bruk av dine personopplysninger til enhver tid.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du sende en forespørsel via kontaktinformasjonen nedenfor. (-> C.).

C. Kontakt

For spørsmål du måtte ha vedrørende personvern, bruk følgende kontaktskjema eller kontakt vår personvernrådgiver på følgende adresse:
 
Personvernrådgiver
Bayer AS
Drammensveien 288
NO-0283 Oslo
Postboks 193
1325 Lysaker

D. Plattformleverandørens behandling av personopplysninger

Merk deg at plattformleverandøren for denne Sosiale mediekanalen også vil behandle dine personopplysninger når du besøker vår Sosiale mediekanal. For mer informasjon, les personvernerklæringen til plattformleverandøren for denne Sosiale mediekanalen.

E. Endring av denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere vår personvernerklæring fra tid til annen. Oppdateringer av vår personvernerklæring vil publiseres på vår Sosiale mediekanal. Alle endringer trer i kraft når de publiseres på vår Sosiale mediekanal. Vi anbefaler derfor at du besøker vår Sosiale mediekanal med jevne mellomrom for å holde deg informert om mulige oppdateringer.

Sist oppdatert: 01.12.2020