Søk om erstatning av

Mirena®, Kyleena™ og Jaydess® hormonspiral ved mislykket innsetting

Med aksept fra helsemyndighetene kan Bayer AS erstatte mislykkede innsettinger av hormonspiral for at pasienten skal få en mest mulig hensiktsmessig behandling.

 

Med mislykket innsetting menes at prosedyren ikke er fullført på grunn av at:

  • hormonspiralen er blitt usteril ved et uhell og kan derfor ikke settes inn
  • det er anatomiske forhold hos kvinnen som har vanskeliggjort innsettingen

 

Merk spesielt følgende punkter ved søknad om erstatning:

  1. Innsettingsprosedyren anses som fullført når trådene er kuttet. Det gis ikke erstatning hvis hormonspiralen er utstøtt.
  2. Ved mistenkt produktfeil, vennligst kontakt Bayer på reklamationer@bayer.com. Utlevering av ny hormonspiral skjer fra apotek etter gjeldende reklamasjonsregler.
  3. Erstatning gis ikke i form av kontanter, men med ny hormonspiral dersom kvinnen ønsker å gjøre et nytt forsøk.
  4. Brukte hormonspiraler skal ikke sendes til Bayer AS. Disse må destrueres forsvarlig.

 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Dette skjemaet er en midlertidig løsning inntil et elektronisk skjema kommer på plass.


Merk: Søknadsskjema må fylles ut på PC. Ikke på mobil.

 

Søk om erstatning