Informasjon om personopplysninger

Bayer AS, Org.nr. 911 268 647, postboks 193, NO-1325 Lysaker, tlf +47 23 13 05 00, er ansvarlig for å behandle personopplysninger som Bayer mottar som inkluderer navn, tittel, arbeidssted, e-postadresse, telefonnummer og adresse til helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med dens krav til dokumentert informasjonssikkerhet og internkontroll. Adresseopplysninger hentes fra IQVIA-bransjeregister og oppdateres for å være nøyaktige og aktuelle.

Personopplysningene brukes til å gi relevant informasjon og tjenester i forbindelse med dette arrangementet, samt for vår oppfølging og administrasjon og for å møte eventuelle myndighetskrav – ref. GDPR Art. 6 (1) b). Opplysningene kan bli overført til andre selskaper i Bayerkonsernet, samt til andre samarbeidspartnere, som er involvert i gjennomføringen av arrangementet.

Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få opplysningene slettet, eller reservere deg mot å være registrert.

For ytterligere informasjon om vår behandling av dine personopplysninger se Personvern.