Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

NYHET!
Eylea 8 mg til behandling av vAMD og DME1

Alt tag

Indikasjoner

EYLEA 8 mg (aflibercept) er indisert til behandling av1:
• neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (vAMD)
• nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME)

Bevart visus og rask væskekontroll med få injeksjoner1

visus

Varig synsforbedring som opprettholdes selv med lengre intervaller1

*EYLEA 2 mg ble dosert med faste intervaller på q8 etter 3 (vAMD) eller 5 (DME) første månedlige injeksjoner.

VÆSKEKONTROLL

>60 % hadde tørr makula i uke 16 vs. EYLEA 2 mg (52 %) (vAMD). Væskekontroll ble opprettholdt gjennom uke 48.1

behandlingsintervaller

~8/10 pasienter opprettholdt 16 ukers behandlingsintervaller til og med uke 48 (vAMD).

~ 9/10 pasienter opprettholdt 16 ukers behandlingsintervall til og med uke 48 (DME).

Eylea (aflibercept) 8 mg:

  • Kun 3 loading-doser
  • 5 injeksjoner det første året
  • Sikkerhetsprofil på nivå med Eylea 2 mg

Dosering1

Den anbefalte dosen er 8 mg aflibercept, som tilsvarer 0,07 ml oppløsning. Doseringen er den samme for vAMD- og DME indikasjonene. For dosen på 8 mg trenger man hetteglasset med Eylea 114,3 mg/ml.


• Behandling med Eylea innledes med 3 injeksjoner - 1 injeksjon per måned.


• Injeksjonsintervaller kan deretter forlenges opptil hver 4. måned basert på legens vurdering av visuelle og/eller anatomiske utfall.


• Deretter kan behandlingsintervallene forlenges ytterligere opp til hver 5. måned, for eksempel med et behandle og forlenge doseringsregime, samtidig som stabile resultater på visuelle og/eller anatomi utfall opprettholdes.

Uthevet sikkerhetsinformasjon1

 

Bruk av Eylea 114,3 mg/ml er kontraindisert ved overfølsomhet overfor virkestoffet aflibercept eller hjelpestoffene, okulær eller periokulær infeksjon og aktiv alvorlig intraokulær betennelse.


Vis forsiktighet ved endoftalmitt, intraokulær betennelse, netthinneløsning, netthinnerift og traumatisk katarakt. Pasientene må umiddelbart rapportere symptomer som kan tyde på disse tilstandene. Aseptiske injeksjonsteknikker skal alltid brukes. Pasientene skal følges opp i uken etter injeksjonen for å kunne gi tidlig behandling dersom en infeksjon oppstår. Økt intraokulært trykk er sett i løpet av 60 minutter etter intravitreal injeksjon, inkludert injeksjon med Eylea. Ved dårlig kontrollert glaukom skal Eylea ikke injiseres (ved intraokulær trykk ≥30 mmHg). Intraokulær trykk og perfusjon av synsnervehodet skal overvåkes og behandles. 


Behandling skal holdes tilbake dersom det oppstår: reduksjon i optimalt korrigert synsskarphet (BCVA) av ≥30 bokstaver sammenlignet med siste vurdering av synsskarphet; rhematogen netthinneløsning eller hull i makula grad 3 eller 4; skade på netthinnen; en subretinal blødning sentralt i fovea eller, hvis omfanget av blødningen er ≥50 % av det totale blødningsområdet; 28 dager før og/eller etter utført eller planlagt intraokulær kirurgi. Ved oppstart av behandling med aflibercept skal forsiktighet utvises hos pasienter med risikofaktorerne for pigmentepitelløsning. 
 

PULSAR og PHOTON dokumenterer effekten til Eylea 8 mg1-3

PULSAR og PHOTON er randomiserte, dobbeltblindede, aktivt kontrollerte pivotale studier med lik design og endepunkter.

 

Fase III PULSAR-studien (vAMD) og fase II/III PHOTON-studien (DME) evaluerte effekten og sikkerheten til Eylea 8 mg med 12- og 16-ukers doseringsregimer versus Eylea 2 mg dosert hver 8. uke, etter første månedlige doser.

 

PULSAR og PHOTON er publisert i The Lancet.

Hvorfor øke konsentrasjonen i et etablert anti-VEGF-medikament?

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

EYLEA 8 mg har en 4 ganger høyere dose enn EYLEA 2 mg.1,c


Når den molare dosen øker kan injeksjonsintervallene forlenges. Dette kan bidra til å redusere den kliniske byrden, både for helsepersonell og pasienten.3,4,5

Virkningsmekanismen:

EYLEA (aflibercept) er en sterk hemmer av VEGF og PIGF 1,4-6

 

Eylea (aflibercept) er en vaskulær endotelvekstfaktor (VEGF) hemmer. Den virker ved å binde seg til og hemme aktiviteten til vekstfaktorene VEGF-A, VEGF-B og placental vekstfaktor (PlGF).

Se video med virkningsmekanismen.
 

 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nettsiden er under utvikling og nytt innhold vil komme fortløpende

Få informasjon på e-post når vi har nyheter

Alt tag

For fullstendig informasjon om Eylea 8 mg, se felleskatalogen.no

Referanser:

aPatients could receive as few as 5 injections per dosing schedule within the trial protocol.
b Loading doses refers to the initial monthly dosing phase.
c EYLEA 2 mg was dosed at fixed q8 intervals after 3 (nAMD) or 5 (DME) initial monthly injections.